Sæbygård skov, Volstrup sogn, Frederikshavn kommune

Genforeningssten i Sæbygård skov, Volstrup sogn, Frederikshavn kommune Genforeningsstenen står ved Kildevej, 200 meter vest for
tennisbanerne i Sæbygård skov, 9300 Sæby.
GPS-koordinater (link): 57.340158 10.502537
Genforeningsstenen i Sæbygård Skov blev afsløret ved en stor festlighed den 9. juli 1920. Hele Sæby var flagsmykket og efter en times klokkeringning var der festgudstjeneste. 400 hvidklædte børn gik i optog fra skolen til skoven med hornorkester i spidsen. Lærer Chr. Kjærsgaard holdt afsløringstalen, hvorefter forsamlingen sang Det haver så nyligen regnet- den sang, som har bidraget til de sidste 2 linjer i inskriptionen:
1864
GENFORENINGEN
1920
THI SOM AARENE RANDT
SAAS DET BAANDENE BANDT
Det var i sin tid redaktør P. Chr. Pedersen, Sæby, der havde foreslået, at der til mindet blev anvendt en stor kampesten, der befandt sig i skoven. Ifølge sagnet var det trolden i Gedebjerg, der en søndag morgen - optændt af vrede mod kirken og kirkeklokkernes larm - kastede en sten mod kirken. Stenen nåede dog ikke sit mål, men faldt i åen tæt ved kirken. Rasende herover kastede trolden en endnu større sten, som heller ikke nåede sit mål, men faldt ned i Sæbygård Skov. Det var den sten, som redaktøren havde udset til mindesten, men den lå halvt begravet i jorden og var i øvrigt uegnet til indhugning af inskription. Man benyttede derfor en mindre sten i skoven. Den blev slæbt hen til "Troldestenen" og anbragt ovenpå denne.