Roskilde købstad, Himmelev sogn, Roskilde kommune (2)

Genforeningssten Roskilde Højskole, Roskilde kommune Genforeningssten står på Højskolens grund, Thomas Bredsdorffs Allé, i den nordre have, 50 meter direkte nord for milepælen, der står midt i haven.
GPS-koordinater (link): 55.663437 12.092494

Genforeningssten Roskilde Højskole, Roskilde Genforeningsstenens placering p.t.
På Højskolens fødselsdag den 17. juli 1920 blev stenen afsløret. Godt 400 mennesker samledes på skolens mødeplads nede i haven, hvor skolens tidligere lærer, højskoleforstander Anders Vedel, Krabbesholm, talte om genforeningen og særlig dvælede ved mindet om danskhedens apostel i Sønderjylland, den danske folkehøjskoles trofaste ven, den gamle sanger, afdøde Morten Eskesen.

Efter en kort tale af højskoleforstander Bredsdorff skete der det enestående ved en genforeningsfest, at en tysk præst, pastor N. N., tog ordet. Ingen havde vel kunnet tænke sig en tysk mand tale i Danmark ved en sådan lejlighed, og tale på en måde, som det skete her. Pastor N. N. og hustru var i Danmark for at studere højskolearbejdet og opholdt sig som gæster på. Roskilde Højskole. Talen, der blev holdt på lydefrit dansk, blev påhørt af forsamlingen, der var stærkt grebet af åndeløs spænding.

»Mine kære venner!« begyndte præsten, »jeg kan ikke i øjeblikket udtrykke, hvad der fylder mit hjerte. Vi, min hustru og jeg, er kommet her til Danmark i en stund, da tusinder og atter tusinder glæder sig over at have forladt mit fædreland Tyskland. Men vi har med Jer oplevet, at kærlighed til folk og land er menneskenes højeste ret. Ikke et eneste uvenligt ord har lydt imod os i disse dage. Det har vi erfaret med dyb glæde. Der er altså kredse i verden, hvor man kan mødes i fælles stræben, i fælles håb for en bedre fremtid, for menneskenes oplysning og uddannelse. Ikke en uddannelse til et bestemt embede eller fag, nej en uddannelse til at blive et bedre menneske. Og jeg føler en ting til: at vi kan mødes i en fælles tro, troen på den gud, som er alle tings ophav. Jeg takker denne skoles forstander, som er min lærer og ven. Jeg takker Dem alle, og jeg takker Danmark, der ikke blot har hjulpet tusinder af vore børn, men givet os nye tanker, som kan hjælpe os at bygge vor fremtid.« -

Efter denne i ordets egentlige forstand gribende tale gik forsamlingen op til genforeningsstenen ved skolens indkørsel, hvor elevforeningens daværende formand, gårdejer Hans Sørensen, Ramsømagle, afslørede genforeningsstenen og på elevforeningens vegne overdrog stenen til skolen, som senere blev til Roskilde Arbejderhøjskole og til sidst er ophørt, så hvad bliver stenens skæbne?.

Stenen var kommet frem ved, at der under Første Verdenskrig blev gravet en skyttegrav på Højskolens grund som led i Tune-stillingen.

På stenens forside er indhugget Grundtvigs linjer fra Fædreneland:
TIL DEN LYKKE MAN ALDRIG SAA MAGE
SAA END LEVER DEN GAMLE AF DAGE
1864 - 1920