Rønnebjerg by, Vrejlev sogn, Hjørring kommune

Genforeningssten i Rønnebjerg by, Vrejlev sogn, Hjørring kommune Genforeningsstenen står overfor ejendommen Ny Rønnebjergvej nr. 138 i Gl. Rønnebjerg.
GPS-koordinater (link): 57.348526 10.071140
På foranledning af gårdejer Vilhelm Jensen, Rønnebjerg og førstelærer N.C. Dam, Bastholm skole rejstes der i 1920 en genforeningssten i Gl. Rønnebjerg, der blev afsløret søndag den 25. juli 1920 (dagen for slaget på Isted Hede i 1850) af N.C. Dam i overværelse af en anselig forsamling af ældre og unge. Sognepræsten i Tårs A. Kærgaard, lærer Dam og Karl Egestad, Aalborg talte.

Lærer Dam har endvidere forfattet teksten på stenen, som i dag næsten er ulæselig:
1864 - 1920
RETTEN OVER MAGTEN SEJRED
ØRNENS VÆRK I STØV HENVEJRED
ATTER MØDER VI VOR BRODER
HIL DIG DANMARK DU VOR MODER

Den godt to meter høje  mindesten har tidligere været overligger i en ødelagt gravhøj på Høgsted mark. Senere sad den som syldsten i et tørvehus til en nedrevet ejendom (det havde været Karl Egestads barndomshjem). Dengang ejendommen blev nedrevet købte gårdejer Vilhelm Jensen den store sten og slæbte den hjem til sin gård i Rønnebjerg, hvor den lå indtil sommeren 1920, da han henvendte sig til lærer Dam, og de enedes om at lade stenen rejse som genforeningssten.