Rode by, Sønder Dalby sogn, Faxe kommune

Genforeningssten i Rode by, Sønder Dalby sogn, Faxe kommune Genforeningsstenen står foran ejendommen Egedevej nr. 184 B i Rode, 4690 Haslev.
GPS-koordinater (link): 55.299756 12.053990
Genforeningsstenen i Rode blev afsløret fredag, den 19. november 1920, hvor alle byens beboere var samlet.
I stenens bagside er indhugget et rum, hvor der opbevares et dokument i en forseglet flaske.

Initiativet til rejsningen af stenen blev taget af lærer H.C. Pedersen og brygger Andersen, og den anvendte sten blev fundet i Rode Hestehave.
Den blev oprindelig opstillet i stort og pompøst anlæg, bestående af en lav, cirkelformet forhøjning, som af musiker Christoffersen er belagt med flerfarvet stenmosaik i nationale kompositioner. Foran stenen dannede f.eks. mosaikken to korslagte dannebrogsflag.

Arkitekt Hammer, København har udført tegningen til stenens udsmykning, det sønderjyske våbenskjold og til indskriften nedenunder:
REJST VED
GENFORENINGEN
1920

Året 1920 rejstes denne Sten af nedennævnte Beboere i Rode by til Minde om det danske Sønderjyllands Genforening med Danmark. Stenen, der er ført hertil fra Rode Hestehave, er skænket af Greve Moltke, Lystrup, og Inskriptionen er udført efter Tegning af Arkitekt Hammer, København. . . . . Det er vort Ønske, at de, der måtte læse denne Meddelelse, atter vil indlægge den i Stenen, og det er vor Bøn, at de vil værne og bevare dette Minde om Rettens Sejr og de danske Sønderjyders Trofasthed og lade denne Sten stå som Påmindelse til de kommende Slægter om at være trofaste i al deres Færd.

(Derefter er anført Navnene på 84 Mænd og Kvinder, der har bidraget til Stenens Rejsning; deres Fødselsår og Dag samt deres Bosteds Matrikelnummer.)