Risskov, Ellevang sogn, Aarhus kommune

Genforeningssten i Risskov, Ellevang sogn, Aarhus kommune Genforeningsstenen står i et hjørne af et anlæg overfor ejendommen Skolevangs Allé nr. 32 i 8240 Risskov.
Genforeningsmindet i Risskov blev afsløret den 15. juli 1920.

Monumentet er udført af sten- og billedhugger Gerhard Mogensen, Århus, efter tegning af arkitekt Kührnell, som også har forfattet inskriptionen, der på hovedmonumentet lyder:
VOR
TAK:FOR:ALLE
DER:VENDTE
TILBAGE
GUD:STYRKE
HVER:HJEMLØS
I:KOMMENDE
DAGE
De to sten, der flankerer hovedstenen, bærer teksterne:
C IX                                      C X
1864                                     1920
Oprindelig blev monumentet rejst på et højtliggende vejkryds på Risskov Psykiatriske Hospitals grund i Vejlby sogn.