Rislev by og sogn, Næstved kommune

Genforeningssten i Rislev by og sogn, Næstved kommune Genforeningsstenen står, hvor vejene Havrebjergvej - Valmosevej - Rislevvej løber sammen og danner et T-kryds, 4700 Næstved.
GPS-koordinater (link): 55.282173 11.733261
I sommeren 1919 blev der af Rislev bys beboere med tilskud fra kommunen anlagt et ret storstilet anlæg ved og omkring byens gadekær, og på forslag af lærer Hansen blev der i anlæggets nordvestlige hjørne rejst en genforeningssten.

Til afsløringen af genforeningsstenen i Rislev den 16. juli 1920 var sognets dalevende veteraner, Christian Olesen, Rislev og Adolf Jørgensen, Stenskoven indbudt som hædersgæster.

Lærer Hansen, som også har forfattet indskriften, har knyttet mindet om det danske flag sammen med genforeningen:
FOR SLESVIG OG DANNEBROG
1919 - 1920
DAG ER OPRUNDEN
DONT SKAL ØVES