Rise by og sogn, Aabenraa kommune

Genforeningssten i Rise by og sogn, Aabenraa kommune Genforeningsstenen står sydvest for kirken, udfor ejendommene nrr. 9-17 Rise Bygade (svinget), 6230 Rødekro.
GPS-koordinater (link): 55.058886 9.336852
Teksten på forsiden er:
GENFORENINGEN
1920
REJST AF DANSK UNGDOM
1937
På bagsiden under Christian den Tiende's monogram står der:
MIN GUD   MIT LAND   MIN ÆRE
Stenen blev rejst af Rise Ungdomsforening i 1937 som en protest mod det, der dengang skete i Tyskland under Hitler.

Med dette i hu bør man aflægge kirkegården et besøg og notere sig den gravsten, som er et minde for de sognebørn, som faldt under Anden Verdenskrig som frivillige på Østfronten.