Randerup by og sogn, Tønder kommune

Genforeningssten i Randerup by og sogn, Tønder kommune Genforeningsstenen står i et lille anlæg, hvor Randerupvej munder ud i vejen Randerup, 6261 Bredebro.
GPS-koordinater (link): 55.085260 8.724835
Den 15. juni 1927 blev genforeningsstenen i Randerup afsløret af skatterådsformand Hans Lorenzen, Bådsbøl-Ballum.

Under to korsstillede flag omkring Christian den Tiendes navnetræk lyder teksten på stenen:
MINDE
OM
GENFORENINGEN
15 JUNI 1920
På grund af blæst flyttede man festlighederne til Søren M. Lunds stuer, hvor daværende redaktør Johannes Vejlager, Bramminge talte om genforeningen som en opgave for det danske folk.

Det var gårdejer M. Lund, Randerup der i 1927 rejste genforeningsstenen på sin mark tæt ved gården. Mindestenen havde tidligere stået som støttepille under en bro ved Brede Å's udløb i Vesterhavet. Nogle år efter blev Lunds gård solgt på tvangsauktion. Den nye ejer ikke ville værne om stenen, hvorfor sognets beboere den 15. juni 1934 flyttede den til den nuværende plads, der var skænket af gårdejer Jakob Dahlmann.