Pjedsted by og sogn, Fredericia kommune

Genforeningssten i Pjedsted by og sogn, Fredericia kommune Genforeningsstenen står ved Pjedsted Kirkevej - drej ikke op til kirken, men fortsæt ligeud ad grusvejen til Pjedsted Gl. Skole, 7000 Fredericia.
GPS-koordinater (link): 55.607221 9.643856
Afsløringen af genforeningsstenen ved Pjedsted skole fandt sted den 31. marts 1921 sammen med skolens 200-års jubilæum og indvielse af en ny gymnastiksal.

Teksten omkring Chr.X's monogram er kort, da en længere tekst, som førstelærer Vilh. Lund oprindelig havde forfattet, ville være meget vanskelig at indhugge på grund af stenens hårdhed:
1864  CX  1920

PJEDSTED SKOLE
1721 - 1921
Det var meningen, at stenen skulle slås til skærver, men stenslageren opnåede kun at slå en lille, ubetydelig skal af det ene hjørne på grund af stenens hårdhed.

Der er tale om en såkaldt dobbeltsten, som tjener som mindesten for to begivenheder. De nederste årstal minder om, at skolen oprindeligt var en af Frederik den Fjerdes rytterskoler.