Otting by og sogn, Skive kommune

Genforeningssten i Otting by og sogn, Skive kommune Genforeningsstenen står udfor Otting kirkegårds nordøstlige hjørne, 7860 Spøttrup.
GPS-koordinater (link): 56.640941 8.918921
Den 9. juli 1920 blev genforeningsstenen ved Otting kirke afsløret af pastor Kragh-Müller under stor tilslutning af både Otting og Oddense sogn.

Teksten på stenens forside lyder sådan:
Til Minde om
Sønderjyllands
Genforening
med Danmark 1920
Teksten på bagsiden vidner om, at to sogne stod bag rejsningen af mindet:
GAMMELHEDE SKÆNKEDE MIG
ODDENSE-OTTING REJSTE MIG
Det var gårdejer Kristen Sveigaard, Otting, der efter et møde i Roslev foreslog, at rejse en mindesten for den genforening, som man forventede året efter.
Stenen blev i sin tid fundet på Sørevlen ved Gammelhede i Rødding sogn, og blev skænket af ejeren af Gammelhedegård, Kristen Mikkelsen. 22 heste slæbte den to km fra fundstedet til Otting kirke, idet det oprindelig udpegede plads til stenen, Jeghøj, blev opgivet på grund af stenens overraskende størrelse. Om stenens fund, transport og rejsning beskrev lærer Ørnbøll, Otting  i en vise om vanskelighederne ved transporten.