Øster Lindet by og sogn, Vejen kommune

Genforeningssten i Øster Lindet by og sogn, Vejen kommune Genforeningsstenen står foran byens forsamlingshus, Terpvej 19. 6630 Rødding.
GPS-koordinater (link): 55.309393 9.148307
Ved festen i anledning af afstemningen i Zone I i 1920 i Øster Lindet, foreslog godsejer Aksel Høyer, Dronninglund Hovedgaard i Vendsyssel, der er født i Øster Lindet, at rejse en genforeningssten i byen; men årene gik, uden at sagen blev gennemført. Først i tiåret for genforeningen blev mindestenen rejst. Den var fundet i et markskel på præstegårdsjorden.

St. Bededag, den 16. maj 1930 blev genforeningsstenen afsløret af sognepræsten A. Christiansen, der også holdt afsløringstalen.

Maren Sørensen, Valsbøl ved Flensborg har forfattet indskriften:
Minde om
Genforeningen 1920.
I Smil og Graad
i Kamp til Daad
vi stred for Ættens Eje.
Men Livets Gud
trods Magtens Bud
end baner Rettens Veje.
På bagsiden af stenen står der:
10. Februar 1920 stemte 96%
af Sognets Beboere
for Danmark