Øster Højst by, Højst sogn, Tønder kommune

Genforeningssten i Øster Højst by, Højst sogn, Tønder kommune Genforeningsstenen står i et anlæg ved forsamlingshuset, Holmevej 10, 6240 Løgumkloster, på hjørnet af Holmevej/Kløvervej.
GPS-koordinater (link): 54.999589 9.041352
Genforeningsstenen er rejst på 25-årsdagen for genforeningen, den 10. juli 1945 som en dobbeltsten, som også mindes Danmarks befrielse.
Stenen tjener også som talerpult.
Teksten på forsiden af stenen er sidste vers af Grundtvigs sang Bladet i bogen sig vender og er den samme, som er anvendt på 14 andre genforenings- og befrielsessten:
30. OKTOBER 1864
10. FEBRUAR OG 10. JULI 1920
9. APRIL 1940 - 5. MAJ 1945
BLADET SOM HERREN DET VILDE,
VENDTE SIG TIT.
NAAR DET GIK DANEMARK ILDE,
VENDTE SIG BLIDT.
                                  (N.F.S. GRUNDTVIG)
På bagsiden af stenen er inskriptionen:
10 JULI 1945
PAA FEMOGTYVEAARSDAGEN FOR GENFORENINGEN
REJSTE ØSTER-HØJST SOGNS DANSKE
I DYB TAKNEMMELIGHED DENNE STEN