Ødis by og sogn, Kolding kommune

Genforeningssten i Ødis by og sogn, Kolding kommune Genforeningsstenen står på kirkepladsen, hvor Ødis Kirkevej munder ud i Ødis Byvej i Ødis, 6580 Vamdrup.
GPS-koordinater (link): 55.410477 9.380941
Ejeren af gården Riglandseg i Ødis sogn, Hans Müller, foranledigede i foråret 1914 en sten rejst på brudepladsen (sønderjysk udtryk for "kirkepladsen") med de to årstal 1864 - 1914 indhugget. Stenen var fundet på en af Præstegårdens marker i 1913

Kort efter udbrød Den første Verdenskrig og ved dens afslutning og Sønderjyllands genforening med Danmark indhuggedes yderligere årstallet 1920, samt bøgegrenen og to linjer fra Den signede dag, således at teksten i dag er sålydende:
1864 - 1914
- 1920 -
Immer det dages paany hvor Hjerternes Morgen vente
Det var Hans Müller, som foranledigede, at årstallet for genforeningen og linjerne af Grundtvig blev indhugget i den sten, som jo allerede var rejst i halvtredsåret for tabet af Slesvig.