Nybøl by og sogn, Sønderborg kommune (2)

Genforeningssten i Nybøl by og sogn, Sønderborg kommune (2) Genforeningsstenen står på Nybøl kirkegård, nord for kirken, 6400 Nybøl.
Gårdejer Peder Moos, Nybøl rejste i sin have en sten til minde om kongefærden til Dybbøl i 1920. Ejendommen hed Hvidehus. Den er senere revet ned og på området er opført Nybøl Plejehjem.

Den 13. juli 1920 besøgte kongen, dronningen, kronprins Frederik og arveprins Knud Peder og Magdalene Moos.

I eftersommeren 1920 blev stenen indviet ved en lille privat højtidelighed.

Teksten på stenen lyder:
GENFORENINGSAARET
KONG
CHRISTIAN
BESØGTE
PEDER OG
MAGDALENE
MOOS
13. JULI 1920
Stenen er blevet "genbrugt" som gravsten for Magdalene Moos og står på ægteparret Moos's fællesgrav nord for Nybøl kirke, hvor følgende tekst er indhugget på den anden side af stenen:
MAGDALENE MOOS
4.9.1872           31.5.1956
KÆRLIGHED ER LIVETS KILDE