Mulstrup by, Nordrupøster sogn, Ringsted kommune

Genforeningssten i Mulstrup by, Nordrupøster sogn, Ringsted kommune Genforeningsstenen står, hvor Nordrupvejen munder ud i Haslevvejen i Mulstrup, 4100 Ringsted.
Lørdag, den 10. juli 1920 blev genforeningsstenen i Mulstrup indviet.
Gårdejer Fr. Sørensen, Mulstrup har foreslået og personligt indhugget indskriften:
15. JULI
1920
Ved indvielsen plantede lærer Clausen egetræet, mens den store forsamling sang Der er et yndigt land. Festen sluttede med fælles kaffebord, hvortil veteranerne var indbudt som æresgæster.