Mjolden by og sogn, Tønder kommune

Genforeningssten i Mjolden by og sogn, Tønder kommune Genforeningsstenen står ved Mjoldensvejs udmunding i Randerupvej, 6780 Mjolden.
GPS-koordinater (link): 55.119270 8.756371
5. december 1922 blev genforeningsstenen i Forballum, nu Mjolden afsløret. I en alder af 78 år tog Broder Johansen sammen med Niels A. Jensen, Fæsted (han rejste også en genforeningssten) fat med stenhugning med primitivt værktøj, selvom stenhugning var ukendt for dem begge. Ved afsløringen blev der afholdt fest i den tidligere frimenighedssal, der i 1877 var blevet indrettet i den storstue i Broder Johansens gård, hvor Kristen Kold havde uøvet sin friskolegerning, men som nu var blevet indrettet som kirkesal.
Hovedtalen holdtes af skatterådsformand Hans Lorenzen, Bådsbøl-Ballum, og Broder Johansen overdrog mindestenen til Mjolden sogn, der lod opsætte et jernstakit omkring det lille anlæg ved indkørselsvejen til Broder Johansens fødegård (Den knudsenske Slægtsgård), hvor stenen oprindelig blev sat.
Under Christian den Tiendes kronede monogram er indhugget et kort og rammende udtryk for trofasthed imod de landsmænd, som efter genforeningen skulle leve i Sydslesvig:
MINDE
OM
GENFOR
ENINGEN
15 JUNI 1920.
END SKILLER LANDE
GRÆNSEN SAMME ÆT.

SKÆNKET AF BRODER JOHANSEN
Indhugningen ser primitiv ud, men ordene om de danske syd for 1920-grænsen er stærke i deres knappe form.