Mjels by, Oksbøl sogn, Sønderborg kommune

Genforeningssten i Mjels by, Oksbøl sogn, Sønderborg kommune Genforeningsstenen står ved krydset Østervej/Næsvej og Mjelsvigvej i Mjels, 9230 Svenstrup J.
GPS-koordinater (link): 55.027732 9.718181
Overlærer J. Ravn, Nordborg afslørede genforeningsstenen i Mjels den 15. juni 1937.

Teksten øverste del skyldes gårdejer Hans Eriksen, Mjels, mens nederste vers er forfattet af pastorinde Blichfeldt, Oksbøl:
GENFORENINGEN
1920
FOR RET OG SANDHED TIL DANMARKS ÆRE

STAA STEN SOM TOLK
FRA SLÆGT TIL SLÆGT.
TAL OM ET FOLK,
HVIS SAAR BLEV LÆGT.
Stenen har tjent som ledstolpe ind til gårdejer Jacob Petersens mark på Nisbjerget.

I fundamentet er nedlagt et dokument, skrevet af Hans Eriksen, hvori der fortælles om alt vedrørende mindesmærket og tillige om den politiske og kulturelle udvikling fra 1920 til 1937.