Mellerup by og sogn, Randers kommune (2)

Genforeningssten i Mellerup by og sogn, Randers kommune (2) Genforeningsstenen står foran ejendommen Amtsvejen 76 i Mellerup, 8930 Mellerup.
GPS-koordinater (link): 56.519106 10.204097
Den 9. juli 1920 blev genforeningsstenen i Mellerup afsløret ved en større festlighed, hvor fhv. folketingsmand N.C.Moestrup, Århus talte og afslørede stenen.
Blandt 23 indkomne forslag til tekst valgte man linjerne fra Valdemar Rørdams sang I sommersol og blæst:
SØNDERJYLLANDS
GENFORENING MED DANMARK
AAR 1920

VI VED AT FJÆLD KAN SPRÆNGES
OG TVINGES KAN EN ELV
MEN ALDRIG KAN ET FOLK FORGAA
SOM IKKE VIL DET SELV
Efter afsløringen drog deltagerne i festoptog til forsamlingshuset. Forrest gik en lille sønderjysk pige fra Aabenraa, der bar et skjold med påmalet dannebrogsflag og indskriften: Sønderjyder! Velkommen hjem! Bag hende strøede hvidklædte småpiger blomster for festens æresgæster, de gamle veteraner, derefter kom et hornorkester og endelig den store folkemængde.

I forsamlingshuset talte pastor H. Hauch, Støvring og valgmenighedspræst V. Christensen, Mellerup. Pastor Hauch sluttede med at citere fra sangen, som han havde skrevet til lejligheden:
Lad da smælde vort flag mod det lyseste blå,
gamle Dannebrog atter på stang.
Hvad vi drømte i kvæld, vi i gry fik nå,
og vor sorg blev til dejligste sang.