Marslev by og sogn, Kerteminde kommune

Genforeningssten i Marslev by og sogn, Kerteminde kommune Genforeningsstenen står i præstegårdshaven Marslev Byvej 14, 5290 Marslev (privat uden almen adgang).
Afsløringshøjtideligheden formede sig jævnt og stille som en privat højtidelighed for pastor Einer Schack og hans familie.
 
Teksten, der er ret udvisket, lyder således:
SOM TAK FOR
OG TIL MINDE OM
SØNDERJYLLANDS
GENFORENING MED
MODERLANDET I 1920
SATTE SCHACK DENNE STEN

DEN SOM TROER, HASTER IKKE
Præsten og hans hustru rejste stenen, som stammer fra et dige omkring præstegården.