Malling by og sogn, Aarhus kommune

Genforeningssten i Malling by og sogn, Aarhus kommune Genforeningsstenen står ved idrætscentret Egelund, Bredgade 5, 8340 Malling.
GPS-koordinater (link): 56.048159 10.196834
Genforeningsstenen i Malling blev afsløret 15. juni 1922 ved en folkefest, der afholdtes sammen med Sønderjysk Samfund for Ning Herred. Det var sognepræsten, som afslørede stenen.

Købmand J. Torstensen, Malling foreslog indskriften:
GENFORENINGEN 1920
DANMARK SAMLET
FOLKET ENIGT
DET ER FREMTIDS HAAB
I fundamentet under stenen er der indmuret et dokument forfattet af landbrugskandidat C. Blichert, som detaljeret beretter om stenen og dens rejsning.  Det indledes således: "Den, der tog Initiativet til denne Stens Rejsning, var Sønderjyden, Malermester Frode Gram, Malling. Til Ordningen af den økonomiske Side af Sagen og Ledelse af Arbejdet nedsattes et 5 Mands Udvalg, hvis Formand var Direktør J. P. Jensen, Malling Dampmølle....."