Løgumgårde by, Nørre Løgum sogn, Tønder kommune

Genforeningssten i Løgumgårde by, Nørre Løgum sogn, Tønder kommune Genforeningsstenen står ved det hjørne af kirkegårdsmuren, hvor Sognegade munder ud i Nørregade, Løgumgårde, 6540 Løgumkloster.
Den 5. maj 1924 blev genforeningsstenen i Løgumgårde afsløret af pastor J.C. Nielsen, Tinglev, der også holdt afsløringstalen. Deltagerne samledes derefter i Løgumgaarde Efterskoles gymnastiksal, hvor hovedtalen blev holdt af den senere kommissionspræsident i Folkeforbundet, medlem af Folketinget og senere Landstinget, Holger Aksel Olaf Andersen.

På den meget ujævne overflade af stenen, synes ordet Minde at kunne skimtes i venstre, øverste hjørne, men ellers lyder teksten:
GENFORENINGEN
1920