Langtved skov, Rye sogn, Lejre kommune

Genforeningssten i Langtved Skov, Lejre kommune Genforeningsstenen i Langtved Skov står i et anlæg, flankeret af 2 ranke egetræer på vestsiden af Elverdamsvej, næsten overfor ejendommen Elverdamsvej nr. 138 (Bøgely), 4060 Kirke Såby.
GPS-koordinater (link): 55.666292 11.825781
Genforeningsstenen i Langtved Skov blev afsløret den 9. juli 1920 ved en festlighed, hvor næsten alle sognets beboere deltog. Festens hædersgæster, 11 gamle veteraner, dannede æresvagt omkring stenen.

Sognerådsformand L.P. Petersen, Visgården og sognepræst C. Jørgensen, Rye talte.

Sognepræsten havde forfattet indskriften, som på forsiden lyder:
FORKYND FOR SKIFTENDE SLÆGTER
END RAADER GUD FOR DANMARK
MINDE OM SØNDERJYDERNES KAMP OG SEJR
På bagsiden af stenen står der:
1920
Sognerådet i Rye-Sonnerup foranledigede, at genforeningsstenen blev rejst i Langtved skov, hvor en plads blev skænket af grev Frederik Christian Rosenkrantz Scheel, Ryegaard. I granbevoksningen blev der ryddet en plads og opkastet en jordhøj, hvorpå stenen står. De to ege, der står ved indgangen til pladsen, stod også dengang som indgangsportal.