Langesø, Vigerslev sogn, Nordfyn kommune

Genforeningssten i Langesø, Vigerslev sogn, Nordfyn kommune Genforeningsstenen står i det nordvestlige hjørne af krydset Langesøvej - Rugaardsvej (inde bag skovkanten), 5462 Morud.
GPS-koordinater (link): 55.439431 10.214637
Den 9. juli 1920 blev genforeningsstenen i Langesø skov afsløret af hofjægermester, lensbaron H. Berner Schilden Holsten, Langesø. Ved afsløringen talte herudover lærer Haugaard, Tågerod og adjunkt Larsen, Odense.

Indskriften er øverst inspireret af Krügers berømte ord i den prøjsiske rigsdag:
DE VAR DANSKE
DE VEDBLEV
AT VÆRE DANSKE
På stenens fod:
TAK TIL HVER ENESTE
TROFAST SØNDERJYDE
1920
Danske Kvinders Forsvarsforenings afdeling for Vigslev Sogn, Vigslevs Sogns Konservative og Vigslevs Sogns Venstreforening rejste genforeningsstenen.

Stenen - fundet i Morud skov - såvel som grunden, hvorpå den er rejst, blev skænket af lensbaronen, der påtog sig vedligeholdelsen af sten og plads for sig og sine efterfølgere på Langesø.