Kyse by, Vallensved sogn, Næstved kommune

Genforeningsstenen i KyseGenforeningsstenen står ud til den nordre del af Kyse Hovedgade i Kyse by, 4700 Næstved.
GPS-koordinater (link): 55.274066 11.627135
Genforeningsstenen i Kyse blev afsløret søndag, den 2. oktober 1920 af sognepræst Oldenborg-Poulsen i overværelse af samtlige byens beboere.

I den øverste sten er indhugget:
1920
I den nederste sten er indhugget:
GENFORENINGEN
 Stenene er skænket af forpagter Hans Petersen, Kyse, i hvis markskel de lå. Det er formentlig på det gamle bystævnejord, at stenen er rejst.