Kværs by og sogn, Sønderborg kommune

Genforeningssten i Kværs by og sogn, Sønderborg kommune Genforeningsstenen står, hvor vejen Søndertoft munder ud i Avntoftvej i Kværs by, 6300 Gråsten.
GPS-koordinater (link): 54.934991 9.493402
Pastor Zachariassen holdt afsløringstalen den 15. juni 1945.

Sognefoged Johannes Termansen var både initiativtager og forfatter til teksten, som er indhugget med 3 forskellige bogstavsstørrelser:
GENFORENINGEN
1920

I AARET 1945, DANMARKS BEFRIELSESAAR
REJSTE KVÆRS SOGNS DANSKE DENNE STEN

VED SKELLET HER VI REJSTE DIG
HVOR LER OG SAND GAV MULDE
TIL MINDE OM VOR LYKKESSTUND
VI TAKKER GUD TIL FULDE
Der er tale om en såkaldt dobbeltsten, da den tjener som mindesten for to begivenheder.