Krunderup, Naur sogn, Holstebro kommune

Genforeningssten i Krunderup, Naur sogn, Holstebro kommune Genforeningstenen står i Sir Lyngbjerg med indkørsel fra Sir Lyngbjergvej, 7500 Holstebro.
Den står 300 m syd for udsigtstårnet.
GPS-koordinater (link): 56.400988 8.550735
Genforeningsstenen i Sir Lyngbjerg Mindepark blev afsløret i den 27. juli 1930.
Selve genforeningsstenen står i Sir sogn. Sir Lyngbjerg ligger både i Naur og Sir sogne.
Stenen, som er en natursten fra Asp, vejer ca. 5.000 kg.

På forsiden af stenen er teksten:
SØNDERJYLLAND 1920
SVÆRDTID SVANDT.
GROTID GRYR.
På bagsiden af stenen står der:
UNGE I SIR REISTE STENEN 1930
Kaj Munk var hovedtaler ved afsløringen. Han talte bl.a. om det danske modersmål og fremhævede dets nærhed til den danske natur. Endvidere nævnte han noget om dialekter: "Dialekter skal vi ikke skamme os over, hver er god for sig og skal ikke lægges til Side for noget andet; det er kun Dumhed og Skidtvigtighed, naar der laves om paa det naturlige Maal."
Ordene i teksten minder om Kaj Hoffmanns tekst på genforeningsstenen i Skibelund Krat.

I mindeparken er der - udover genforeningsstenen - rejst minder for Frederik den 7de (1878), Caroline Amalie (1881), Mindestøtte for 100-året for stavnsbåndets ophævelse (1888), Lærer Hansen Sir (1923), 50-års sten for Sir Lyngbjerg (1929), Andelsmand Mads Bjerre (1938) og 100-års sten for Sir Lyngbjerg (1979).
Sir Lyngbjerg hjemmeside kan man søge yderligere oplysninger om mindeparken.