Kongsted by og sogn, Faxe kommune

Genforeningssten i Kongsted by og sogn, Faxe kommune Genforeningsstenen står i haven til Kongsted Ældreboliger, Møllevej 68, Kongsted, 4683 Rønnede.
GPS-koordinater (link): 55.234757 12.049597
I sommeren 1920 afholdtes der i den lille skov Fruens Have i Kongsted sogn en genforeningsfest, og ved den lejlighed enedes sognets beboere om at rejse en mindesten på en plads mellem præstegården og kirken. Af forskellige grunde måtte den oprindelige plan opgives, men i stedet valgtes en plads i Alderdomshjemmets have ud til byens hovedgade.

Genforeningsstenen i Kongsted blev afsløret den 15. juni 1921 af grevinde Moltke i overværelse af en tusindtallig forsamling. Sognets veteraner fra begge de slesvigske krige deltog.

Skråt op over stenens for- og bagside er en bred, ophøjet åreforgrening, i hvilken indskriften, forfattet af professor Vilhelm Andersen, er indhugget. På forsiden står:
HER STAAR STEN TIL
TROSKABS MINDE
HVAD VI TABTE VIL VI VINDE
På bagsiden står der:
REJST AF KONGSTED SOGNS BEBOERE
TIL MINDE OM GENFORENINGEN
15. JUNI 1920