Kolind by og sogn, Syddjurs kommune

Genforeningssten i Kolind by og sogn, Syddjurs kommune Genforeningsstenen står i et lille grønt område ved siden af Kolind Bibliotek, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind.
(Foto: Poul Krogsgård)
GPS-koordinater (link):
Fredag, den 9. juli 1920 afsløredes genforeningsstenen i Kolind i overværelse af over 500 mennesker, deriblandt sognets veteraner, der var festens æresgæster. Samtidigt gik et gammelt dannebrogsflag, der i sin tid havde vajet i Sønderjylland og ikke havde været hejst siden 1864, til tops på en ved mindestenen rejst flagstang. Flaget tilhørte sønderjyden, læge O.F. Kralund, Kolind.

O.F. Kralund har også forfattet indskriften:
CHR. IX       CHR. X
GENFORENINGEN
1864 - 1920

I HÆVDED DANMARKS RET MED ÆRE
VELKOMMEN HJEM I NU SKAL VÆRE
Stenen stammer fra en ødelagt kæmpehøj på gårdejer Thorvald Udengaards gård, Sønderskov ved Nimtofte, hvorfra også genforeningsstenen i Nimtofte stammer.