Køge købstad og sogn, Køge kommune

Genforeningssten i Køge købstad og sogn, Køge kommune Genforeningsstenen står ved krydset Søndre Viaduktvej - Søndre Allé i 4600 Køge.
Genforeningsstenen i Køge blev afsløret ved en større festlighed på tiårsdagen for genforeningen, 15.juni 1930, hvor pastor, dr. teol. Ludvig Glahn, Snoldelev holdt afsløringstalen, hvor han redegjorde for 15.juni's store minder i Danmarks historie, særlig genforeningens glæde. Herefter overskar to studenter båndene, der fastholdt dækket omkring stenen.
Det var Carlsen-Langes Legatstiftelse (Gammel Køgegård), der havde foranlediget mindet rejst.
 
Som indskrift på forsiden er benyttet indledningsordene til sønderjydernes opråb ved afstemningen den 10. februar 1920:
NU ER DAGEN DER
SØNDERJYDER
VI VIL HJEM
På bagsiden lyder indskriften:
REJST
15. JUNI 1920
Stenen er hentet fra en grusgrav i Skensved.