Køge købstad og sogn, Køge kommune

Genforeningssten i Køge købstad og sogn, Køge kommune Genforeningsstenen står ved krydset Søndre Viaduktvej - Søndre Allé i 4600 Køge.
GPS-koordinater (link): 55.449745 12.175907
Genforeningsstenen i Køge blev afsløret ved en større festlighed på tiårsdagen for genforeningen, 15. juni 1930, hvor pastor, dr. teol. Ludvig Glahn, Snoldelev holdt afsløringstalen, hvor han redegjorde for 15. juni's store minder i Danmarks historie, særlig genforeningens glæde. Herefter overskar to studenter båndene, der fastholdt dækket omkring stenen.
Det var Carlsen-Langes Legatstiftelse (Gammel Køgegård), der havde foranlediget mindet rejst.
 
Som indskrift på forsiden er benyttet indledningsordene til sønderjydernes opråb ved afstemningen den 10. februar 1920:
NU ER DAGEN DER
SØNDERJYDER
VI VIL HJEM
På bagsiden lyder indskriften:
REJST
15. JUNI 1920
Stenen er hentet fra en grusgrav i Skensved.