Koed by, og sogn, Syddjurs kommune

Genforeningssten i Koed by, og sogn, Syddjurs kommune Genforeningsstenen står på trekantsplads i svinget af Tornhøjvej ud for kirken i Koed by, 8560 Kolind.
I marts måned 1920 vedtoges det på generalforsamlingen i Venstres vælgerforening,  Koed sogn at rejse et mindesmærke for genforeningen, og der nedsattes et tremandsudvalg til at forestå gennemførelsen. Senere ønskede beboerne i landsbyen Attrup nord for Koed selv at rejse et mindesmærke - hvad der aldrig blev til noget - så stenen i Koed blev derfor rejst alene af denne by og omegns beboere.

Genforeningsstenen i Koed blev afsløret genforeningsdagen, den 9. juli 1920 efter en festgudstjeneste. Sønderjyden, teologen Chr. Jørgensen, Ryomgård foretog afsløringen.

Teksten på stenen, som i dag (maj 2011) er ulæselig, lyder således:
Sønder=
jylland
1864     1920
Pladsen, hvor stenen blev sat, hed dengang "Plantelandet", en benævnelse, som formentlig har rødder tilbage før udskiftningen. Det betegnede det sted, hvor man havde planterne til udplantning i kålhaverne omkring gårdene.