Knardrup by, Ganløse sogn, Egedal kommune

Genforeningssten i Knardrup by, Ganløse sogn, Egedal kommune Genforeningsstenen i Knardrup står ved cykelvejen, der går fra Måløvvej/Knardrupvej til Knardrup Bygade, 3660 Stenløse.
Genforeningsstenen i Knardrup blev afsløret den 29. oktober 1920 af lærer H. Højmark - en af initiativtagerne til rejsningen af stenen. Det var lærer Højmarks hustru, som fremkom med tanken om at rejse mindestenen, som fandt tilslutning ikke blot hos hendes mand, men også af forpagter N. Møller, "Bogøgaard", husmand S.P. Nielsen, gårdejer L. Larsen, "Møllegården" og arbejdsmand L. Jørgensen, idet disse folk sammen rejste mindet.

Oprindelig var stenen anbragt øverst på tre trappeafsatser af store, tilhugne granitsten, men i dag er stenen flyttet og nedsunket i jorden, så nederste linje er ulæselig, men placeret så cyklister nemt får øje på den.

Indskriften er også forfattet af lærer Højmark:
MINDE OM
SØNDERJYLLAND
1864 - 1920
DANSK AT TÆNKE, TALE , GØRE
Stenen blev fundet i et dige på Niels Andersens mark i Almage, Ganløse.