Kattrup by og sogn, Horsens kommune

Genforeningssten i Kattrup by og sogn, Horsens kommune Genforeningsstenen står overfor ejendommen Gl. Kattrupvej nr. 42 i Kattrup by, 8732 Hovedgård.
GPS-koordinater (link): 55.951767 9.916333
Den 15. juni 1921 var der afsløringsfest. Det begyndte om formiddagen, hvor lærer Gydesen og amtsrådsmedlem Chr. Bicherter talte til børnene i skolen. Om eftermiddagen blev genforeningsstenen afsløret af provst Juel-Jensen, Kattrup, der også holdt festtalen.

Af flere indkomne forslag til tekst valgte seminarieforstander Byskov, Gedved en indskrift, der slutter med en linje fra Johan Ottesens Det haver så nyligen regnet
1920

Kom i Hu
at Led blev hængt
Glem ej dem
blev udestængt!

og de tro'de at Hjertebaand kan briste
Ved festen om aftenen var tilslutningen så stor, at sognets forsamlingshus var overfyldt.

Den hjerteformede, 8 tons tunge sten blev hentet fra en eng nordøst for byen.