Katsig skov, Skærum sogn, Frederikshavn kommune

Genforeningssten i Katsig skov, Skærum sogn, Frederikshavn kommune Genforeningsstenen står ved stien fra Katsigvej til Skt. Jørgens Kilde i Katsig Skov, 9900 Frederikshavn.
GPS-koordinater (link): 57.448162 10.343160
Da Åsted-Skærum kommune i slutningen af 1920 købte et skovparti, kaldet Helligbakken, var der blandt beboerne enighed om at rejse et genforeningsminde dette sted og på årsdagen for afstemningen i Zone I, den 10.februar 1921 blev stenen, der stammer fra et gammelt gravkammer 1 km fra Helligbakken, kørt på plads.

På det tidspunkt kaldtes kilden, der findes her i Helligbakken, Skjær kilde, også kaldet Den hellige Kjåhl (hellig brønd). Kilden er en såkaldt helligkilde, der blev hellig omkring 1500-tallet. Efter sigende fordi en kone på vej fra Hjørring til Frederikshavn kom forbi stedet med sit blinde barn. Sagnet beretter, at de satte sig ned og pigen vaskede sig i vandet fra kilden, hvorefter hun udbrød: ”Hvor er her flot mor!”. Pigen kunne herefter se igen. Siden blev kilden viet til Sankt Jørgen og benyttet helt op til år 1904.

Onsdag, den 11. maj 1921 afsløredes genforeningsstenen, som stod dækket af et dannebrogsflag, der med slap line var fæstet til den høje flagstang bag mindestenen. Gårdejer Holger Hansen, der havde været primus motor i rejsning af stenen, afslørede stenen ved at hejse flaget. Tidligere folketingsmand Hans Madsen holdt derefter festtalen og sluttede: Ligesom der i gamle dage kom mange folk her for at søge lægedom for sygdom, vil jeg ønske, at stenen og denne plads i fremtiden må blive en kilde, hvor vi og vore efterkommere kan søge åndelig styrke og kraft. Endvidere talte sognepræsten J. L. M. Bremer og lærer Mørch Mogensen, og blandt flere sange blev to til dagen af M. P. Smedegaard forfattede sange, Adskilt fra moderfavn og Sønderjyder, grænsevagt, afsunget.

M.P. Smedegaard har forfattet teksten:
1864  SØNDERJYLLAND   1920

SKILT FRA MODERLAND I TIDER LANGE
GENFORENET EFTER TIDER TRANGE
LAD NU GENSYNSGLÆDEN RØDDER SLAA
OG I ARV TIL SENE SLÆGTER NAA