Karise by og sogn, Faxe kommune (1)

Genforeningssten i Karise by og sogn, Faxe kommune (1) En genforeningssten i Karise står i et anlæg øst for parkeringspladsen til kirken i 4653 Karise.
GPS-koordinater (link): 55.306301 12.209707
Denne genforeningssten, som er den ene af to i Karise, blev afsløret den 15. juni 1920 af provst Petersen, Karise.

Oprindelig blev stenen rejst i den sydlige udkant af Karise Tokkeskov, hvor vejen fører mod øst til Karisegård.

Billedhugger P.Petersen, Karise har udsmykket stenen, medens forfatterinden Gyrithe Lemche, Lyngby har forfattet indskriften, hvor der på forsiden står:
FOR
GENFORENINGEN
1864 - 15 JUNI - 1920.
LANG ER RETFÆRDSVEJEN.
URETS NAADEFRIST
DE SOM SAMMEN HØRER
SAMLES DOG TILSIDST