Kalundborg købstad, og sogn, Kalundborg kommune

Genforeningssten i Kalundborg købstad, og sogn, Kalundborg kommune Genforeningsstenen i Kalundborg er opstillet nedenfor Møllebakketrappen på Kordilsgade nordside, overfor ejendommen Kordilsgade nr. 20 i 4400 Kalundborg.
GPS-koordinater (link): 55.680417 11.089989
Få dage efter afstemningen i 1.ste Zone, 10. februar 1920, fremsatte daværende kredslæge J.S.Møller, Kalundborg i de lokale blade tanken om at rejse en genforeningssten i byen. Foranlediget af artiklen tilbød gårdejer H.C.Madsen, Uggerløse en større sten og ingeniør Frandsen, København udarbejdede en plan til dens opstilling.. Der blev anvendt en sten, der havde henligget i haven ved "Lindegården" i Kalundborg, hvor den var blevet fundet i grunden under gårdens østlængde ved en restaurering.

Genforeningsstenen blev færdig i november 1920. Det var så sent på året, at der ikke blev foranstaltet nogen fest eller egentlig afsløring. Den blev oprindeligt rejst på Torvet ved Algade, øst for den berømte femtårnede kirke, i dag et grønt anlæg.

Indskriften er de to første linjer af sidste vers i Carl Plougs Længe var Nordens herlige stamme:
ATTER DET SKILTE
BØJER SIG SAMMEN
Sønderjyllands våben er indhugget mellem årstallene:
1864
1920
Nederst til venstre står med mindre bogstaver:
KALUNDBORGS
BORGERE
REJSTE
DENNE
STEN