Jels by og sogn, Vejen kommune

Genforeningssten i Jels by og sogn, Vejen kommune Genforeningsstenen står ved Vestergade 17 i Jels by, 6630 Rødding.
15. juni 1921 afsløredes genforeningsstenen i Jels af daværende sognepræst K. A. Jensen.
Ved den efterfølgende fest talte apoteker A.C. Andersen, Jels om, at mindestenene, lige fra runestenene til den nu rejste genforeningssten vidnede om, at landet fra hedenold havde været dansk, og i overensstemmelse hermed var befolkningens ønske "at vi ere danske og vil vedblive at være danske!"

Øverst er indhugget kong Christian den Tiendes navnetræk og derunder genforeningsdatoen:
CX
9 - JULI
1920
Jels Ungdomsforening bistået af bygmester Fuglsang, Peter Lund, Samuel Falkenberg og vognmand Peter Schmidt har foretaget rejsningen af mindet.

De flankerende grænsesten fra Kongeågrænsen 1864-1920 er nr. 77 og nr. 109.