Hvorup by og sogn, Aalborg kommune

Genforeningssten i Hvorup by og sogn, Aalborg kommune Genforeningsstenen står på kirkepladsen foran Hvorup kirke, 9400 Nørresundby.
GPS-koordinater (link): 57.092335 9.936504
Genforeningsstenen i Hvorup blev afsløret på selve genforeningsdagen, den 9. juli 1920.
Stenen er en dobbeltsten, idet den også minder Danmarks Befrielse. Teksten er fra Pontoppidans genforeningssang:
I SOMMER VAJER DANNEBROG
IGEN PAA DYBBØL BANKE.
9-7-1920
Efter Danmarks befrielse er tilføjet:
5-5-1945.
Stenens rejsning skyldtes sognets daværende præst, J. M. Dystrup og lærer Holger Ascanius, der tog initiativet hertil og personligt afholdt alle dermed forbundne udgifter.

Stenen lå oprindeligt oven på kridtlaget i cementfabrikkens kridtgrav i Nørre-Uttrup.