Sønder Hurup by, Als sogn, Mariagerfjord kommune

Genforeningssten i Sønder Hurup by, Als sogn, Mariagerfjord kommune Genforeningsstenen står foran ejendommen Solbjergvej 60, Øster Hurup, 9560 Hadsund.
GPS-koordinater (link): 56.804261 10.256741
Den daværende ejer af ejendommen Tonnisgaard, Jørgen Peder Pedersen rejste genforeningsstenen på sin gård.

Ved afsløringen talte gårdejer K.N.M.Wittrup og førstelærer Axel Jørgensen, Hurup.

Teksten på stenen:
SØNDERJYLLAND
1864               1920
I stenens fundament er indmuret en flaske indsat i en zinkkapsel med et dokument af følgende ordlyd:
I Aaret 1920, da Sønderjylland efter 56 Aars Udlændighed atter genforenedes med Danmark, rejste Gaardejer Jørgen Peder Pedersen, Tonnisgaard, denne Sten paa sin Mark ud til den alfare Vej som et taknemmeligt Minde om den for alle Danske saa glædelige Begivenhed. Stenhugger Richard Christensen, Hadsund, har indhugget Indskriften. Paa den Tid var der i Sognet 2289 Beboere. Provst M.F.Høfler var Sognepræst og Axel Jørgensen Førstelærer i Hurup.

Den over to tons tunge sten blev fundet i Haslevgaard skov og transporteret af Jørgen Pedersen til opstillingsstedet den 24. oktober 1920.