Hornslet by og sogn, Syddjurs kommune

Genforeningssten i Hornslet, Syddjurs kommuneGenforeningsstenen står ved kirken, Rodskovvej 4 i 8543 Hornslet. (Foto: Søren E. Rasmussen).
GPS-koordinater (link):
Søndag, den 11. juli 1920 var der afsløringsfest, som havde samlet op mod 1000 mennesker. Den stedlige sangforening sang, og lærer Eskild Nørgaard fortalte stenens historie og indviede den som genforeningssten for Hornslet efter i en kort tale at have hyldet festens hædersgæster, sognets gamle veteraner, der nu oplevede det, som de havde kæmpet for i 1864.

I 2013 blev stenen flyttet fra krydset Brogårdvej/Løgtenvej hen foran kirken, hvor den blev indviet til sin nye plads den 25. februar 2013.

Indskriften er på forsiden af stenen:
SØNDERJYLLAND
1920
På bagsiden af stenen står der stenens gamle navn:
Christma-Stenen
Stenen havde ligget i skellet mellem Hornslet og Terndrup byjorde på det sted, hvor vejen mellem de to byer, der fra ældre tid kaldtes Ballesvej, krydser over skellet. Jeg har ikke kunnet finde stedet på grundlag af denne beskrivelse, men måske kan en lokal læser?

På foranledning af lærer Nørgaard blev stenen den 9. juli 1920 ført til sit første opstillingssted, Kirkebakken - det sted, hvor folketingsvalgene i sin tid fandt sted - ledsaget af et optog med musik i spidsen.

Da stenen blev anvendt som genforeningssten, forespurgte provst Chr. Gad, Hornslet den 18. juli 1920 dr. Marius Kristensen om en tolkning af navnet "Christma-Stenen". Marius Kristensen og H.F. Feilberg tolkede det som "Krigsmands-Stenen". Det stemmer med det sagn, der var knyttet til stenen.