Horne By og sogn, Faaborg-Midtfyn kommune

Genforeningssten i Horne By og sogn, Faaborg-Midtfyn kommune Genforeningsstenen står foran forsamlingshuset, Horne Landevej nr. 33 i Horne by, 5600 Faaborg.
GPS-koordinater (link): 55.109316 10.168217
Genforeningsstenen i Horne by blev afsløret ved en festlighed den 3. august 1921.

Indskriften blev forfattet af pastor A.C.Bock:
Minde om
Genforeningen 1920
Gud kan alting vende
Saa vor Nød faar Ende
Han raader i sin Himmel end
Naar denne Sten er smuldret hen

Den 7 tons tunge sten stammede fra gårdejer P. Johansens mark i Bjerne. Oprindelig var der tale om, at stenen skulle have tjent som genforeningssten i Odense, men der kunne man ikke enes om opstillingsstedet, så den smukke sten endte i Horne.