Hornbæk by og sogn, Helsingør kommune

Genforeningssten i Hornbæk by og sogn, Helsingør kommune Genforeningsstenen i Hornbæk står ved Vestre Stejlebakke's udmunding i A.R.Friis vej (nr. 2) i 3100 Hornbæk by.
GPS-koordinater (link): 56.092146 12.453715
Genforeningsstenen i Hornbæk blev afsløret på genforeningsdagen af den daværende formand for Hornbæk Grundejer- og Borgerforening, hvorefter sognepræst, pastor V.G. Dankau sagde nogle få stilfærdige og inderlige ord og sangforeningen "Brage" sang "Slumre sødt i Slesvig jord". Festen sluttede med fællespisning, hvori sognets dalevende veteraner deltog som hædersgæster. Under spisningen sejlede kong Christian den Tiende ombord på "Dannebrog" forbi Hornbæk på vej til Sønderjylland for at modtage Sønderjylland den følgende dag, 11. juli 1920.

Genforeningsstenen blev rejst i fællesskab af flere lokale foreninger. Stenen er opstillet af billedhugger Axel Locher.

På nordsiden er teksten:
MINDE
OM
GENFORENINGEN
1920
På sydsiden er teksten Hans Krügers kendte ord i den tyske rigsdag:
VI ER DANSKE
OG VI VIL VEDBLIVE
AT VÆRE DANSKE