Holsted by og sogn, Vejen kommune

Genforeningssten i Holsted by ogs sogn, Vejen kommune Genforeningsstenen står i mindepark ved Vestergade med indgang, hvor Skolegade og Vestergade løber sammen i 6670 Holsted.
Genforeningsstenen i Holsted blev afsløret søndag, den 14. marts 1920, hvor forstander Grand, Holsted Efterskole holdt afsløringstalen.

Dommerfuldmægtig Richter, Holsted forfattede verset på bagsiden af stenen.

På forsiden af stenen lyder teksten:
Beboere i Holsted Sogn
rejste denne Sten
til Minde om
Genforeningen med Sønderjylland
AAR 1920
På bagsiden er teksten:
Et synligt Tegn
at ogsaa her vi mindes
at efter Mørke Urets Aar
kan Lys og Retfærd findes
Den to meter høje sten blev fundet på gårdejer Søren G. Jessens mark i Lintrup, Vejen kommune.