Holme Olstrup by, Holme Olstrup sogn, Næstved kommune

Genforeningssten i Holme Olstrup by, Holme Olstrup sogn, Næstved kommune Genforeningsstenen står foran vejen ind til ejendommene Stationsvej nrr. 54A-B-C 56-58 i Holme Olstrup (den gamle skole), 4684 Holmegaard.
GPS-koordinater (link): 55.250770 11.841103
Genforeningsstenen i Holme Olstrup blev afsløret søndag, den 11. juli 1920 af proprietær Carl Hemmingsen, Anneksgården, Kalby, som bl.a. udtalte, at håbet om, at den for kommende slægter måtte stå som et vidne om glæden hos det danske folk over sønderjydernes hjemkomst....

Efter afsløringen drog forsamlingen til fest på Brushøj festplads ved Kalby Ris Skov. Forrest gik et musikkorps, efter dette skolebørnene, derefter en blomstersmykket landauer med festens hædergæster, veteran Jens Hansen og hustru, Holme-Olstrup, og endelig kom den store skare af sognets øvrige beboere. Festen sluttede med, at skolebørnene sange "Kongernes Konge".

Det er også Carl Hemmingsen, der har stået for indskriften på stenen:
TAK TIL EDER
SOM HAR KÆMPET
FOR
VORT MODERSMAAL
GENFORENINGEN
1920