Hørup by, Slangerup sogn, Frederikssund kommune

Genforeningssten i Hørup by, Slangerup sogn, Frederikssund kommune Genforeningsstenen står ved Græsevejs udmunding i Hørupvej i Hørup, 3550 Slangerup.
GPS-koordinater (link): 55.852229 12.133434
Genforeningsstenen i Hørup blev rejst den 15. juni 1920.
Indskriften på stenen er sålydende:
VELKOMMEN HJEM
I  LANDSMÆND FRA SYD

1864                         1920
Isefjordsposten bragte en notits den 26. juni 1920: En Genforeningssten er rejst af Hørup Skoledistrikts Beboere paa Skolens Legeplads. Stenen, der er 3 Alen høj, er fundet i det lange Gærde, der fører fra Hovedlandevejen langs med Stien til Hørup By, og den er nu forsynet med følgende Inskription: "Velkommen, I Landsmænd fra Syd, 1864-1920." - Lærer Evald Jensen har taget Initiativet til Rejsningen af Stenen.

Der var tale om en Rytterskole, opført i Frederik den Sjettes tid i begyndelsen af 17-hundredetallet. I dag er bygningen privat beboelse.
Lærer Evald Jensen var født i 1890, så det var en ung førstelærer, der var initiativtager til mindet.