Hørning by og sogn, Randers kommune

Genforeningssten i Hørning by og sogn, Randers kommune Genforeningsstenen står foran ejendommen Præstedalsvej nr. 6 i 8362 Hørning.
GPS-koordinater (link): 56.411634 10.202280
Genforeningsdagen den 9. juli 1920 afholdt Hørning Ungdomsforening en fest i byens forsamlingshus, hvor sognerådsformand, gårdejer E. Thomsen, Ankergaard, fremsatte tanken om at rejse en mindesten, og der nedsattes samme aften et femmandsudvalg til at forestå arbejdet.

Mindestenen blev afsløret søndag den 28. november 1920.

Indskriften blev foreslået af lærer A.Busk, Hørning:
Danmark
saaret,
1864,
bødet 1920.
Den anvendte sten havde ført en omtumlet tilværelse, der på sin vis lignede Sønderjyllands. Den lå oprindelig i et havedige ved Dejbjerggård på Gundestrup Mark, stod derefter en tid i haven til Ravnholt, og da den blev udset til mindesten, lå den ved Gundestrupgtård.