Højerup mindepark, Højerup sogn, Stevns kommune

Genforeningsobelisk i Højerup mindepark, Højerup sogn, Stevns kommune Genforeningsobelisken står i Højerup Mindepark sammen med andre mindesmærker, 4660 Store Heddinge.
Ved et stort folkemøde den 25. juli 1920. juli 1920 afsløredes mindestøtten, der er 8 meter høj og består af 14 limstensblokke.
Indskriften mod øst:
HEDENOLD
1864
1920
Indskriften mod syd:
MINDET LADER
SOM INGENTING
ER DOG ET LØNLIGT
KILDESPRING
Indskriften mod vest er anvendt linjer fra Fr. Paludan Müllers Brat af slaget rammet:
SØNDERJYLLAND
VUNDET
DET ER KAMPENS
MAAL
Indskriften mod nord:
HØJERUPLUND
SATTE
DENNE
STØTTE