Højby by og sogn, Odsherred kommune

Genforeningssten i Højby by og sogn, Odsherred kommune Genforeningsstenen står overfor ejendommen Højby Hovedgade 57, i et lille anlæg ved opkørslen til kirken i Højby, 4550 Asnæs.
GPS-koordinater (link): 55.912165 11.599457
Genforeningsdagen 1920 blev genforeningsstenen i Højby afsløret af provst N.P: Christiansen, der talte ud fra Josuabogen 24, 26-27, hvor der står: Og Josua opskrev disse ord i Guds lovbog; og han tog en stor sten og rejste den der under den eg, som står i Herrens helligdom; og Josua sagde til hele folket: "Se, stenen her skal være vidne imod os; thi den har hørt alle Herrens ord, som han talte til os; den skal være vidne imod jer, at I ikke skal fornægte jeres Gud!".

Til festen var der trykt et lille sanghæfte med fem til lejligheden forfattede sange, deriblandt een skrevet af en ung sønderjyde, der som 17-årig i 1915 blev indkaldt og var 2½ år ved fronten.

Teksten på stenen lyder:
SOGNET REJSTE DENNE STEN
TIL MINDE OM
GENFORENINGEN
1920
Stenen har stået som ledsten i Klint.