Hjerting by og sogn, Vejen kommune

Genforeningssten i Hjerting by og sogn, Vejen kommune Genforeningsstenen står ved T-krydset, hvor Lintrupvej munder ud i Dovervej, Hjerting, 6630 Rødding.
GPS-koordinater (link): 55.391834 9.011012
Genforeningsstenen blev afsløret på tiårsdagen for afstemningen, 10. februar 1930. Tidligere folketingsmand, gårdejer Mads Gram, Københoved afslørede mindet og holdt afsløringstalen.

Bjørnstjerne Bjørnsons tekst til Norges nationalsang er anvendt:
Alt hvad Fædrene har kæmpet,
Mødrene har grædt,
har den Herre stille lempet
saa vi vandt vor Ret.

Beboerne i Hjerting Sogn reiste denne Sten
den 10.2.1930
til Minde om Genforeningen
1920
På gårdejer A. Jensens eng, Hjerting Mark fandt man en kæmpesten på 24 tons. Udvalget, der forestod rejsningen af mindet under ledelse af lærer Kr. Henriksen, Hjerting, henvendte sig til Hærens ingeniørtropper om assistance til at bringe stenen til opstillingsstedet. En ingeniørkaptajn vurderede, at det ville blive meget bekosteligt, hvorfor man i stedet lod stenen kløve i to ved sprængning og bringe ud til landevejen ad en interimistisk banespor, hvor så de blev kørt hvert til sit. Den ene af "tvillingestenene" blev anvendt i Hjerting, den anden i Rødding (Vejen kommune), så de to sten i dag fremtræder som spejlbilleder.