Hillerød købstad og sogn, Hillerød kommune

Forsiden af genforeiningsstenen i Hillerød, Hillerød kommune Genforeningsstenen i Hillerød står, hvor Sdr. Jernbanevej og Kannikegade munder ud i Torvet, 3400 Hillerød.
GPS-koordinater (link): 55.929025 12.304509

Venstre side af genforeningsstenen i Hillerød.

Højre side af genforeningsstenen i Hillerød.

15. juni 1930 blev der i Hillerød afsløret en genforeningssten, som uden indskrift allerede var rejst i 1928.

I tiåret for genforeningen lod byrådet imidlertid indhugge i stenens tre plane flader. Forskellige foreninger, Mørks skole og Frederiksborg Statsskole var mødt med faner. Redaktør Laurids Hansen, "Frederiksborg Amts Avis", og fungerende borgmester foretog afsløringen, idet han bl.a. udtalte: Hvad vi oplevede for ti år siden, var, følte man, en skæbnetime for Danmark, og kan denne sten og de mange, som er rejst omkring i vort land, bidrage til, at mindet herom bevares levende i folkets hjerter, er de ikke rejst forgæves. Og den skal være et samlingens tegn, der dagligen erindrer os om, at vi for alt, hvad der deler og skiller os, ikke må glemme eller svække det, der til syvende og sidst ovenover alle forskelligheder i stand og stilling, karakter og anskuelse forener os i et fast, ubrydeligt landsmandsskab: vor fælles danskhed.....

Efter afsløringen gik man i optog med musik til festpladsen ved pavillonen i slotshaven, hvor formanden for grænseforeningen,  rektor H.P. Hansen, folketingsmand Niels Andreasen, undervisningsminister Frederik Borgbjerg og forstander A.J. Høy, Kong Frederik d. 7.  Stiftelse, Jægerspris talte, ligesom der blev sunget fællessang og korsang, samt musik af et hornorkester.

Teksten på forsiden:
I MINDET OM DANMARKS
                            LYKKEAAR
DA GRÆNSEN FLYTTEDES
                                   STENEN STAAR
OG TALER TIL SLÆGTER TIL KVINDE
                       OG MAND
OM GLÆDEN VI FIK MED DET
                                        GENVUNDNE LAND
Teksten på venstre side:
TIL MINDE OM
GENFORENINGEN
15. JUNI 1920
Teksten på højre side:
STENEN INDVIEDES
15. JUNI 1930
Den ret store natursten er udgravet ved anlæggelse af Hostrupsvej i 1928.