Hammer by og sogn, Næstved kommune

Genforeningssten i Hammer by og sogn, Næstved kommune Genforeningsstenen står, hvor Hammervej munder ud i Byvej i Hammer by (overfor kirken), 4700 Næstved.
GPS-koordinater (link): 55.145104 11.870666
Der er tale om en kombinationssten, der er sat til minde over kong Christian den Tiende, genforeningen og befrielsen, således at årstallene øverst er kongens leveår, medens de to nederste datoer er genforeningsdagen henholdsvis dagen for Danmarks befrielse.
 
Under Christian den Tiendes monogram lyder teksten:
1870               1947
HANS GERNING VAR IKKE
EN LEG MEN ET VÆRK
OG VILLIEN DER BAR DET VAR
TROFAST OG STÆRK
10 JULI 1920   -   5 MAJ 1945